Green Care

Mitä on Green Care?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care – toiminnassa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä, kuten eläinavusteinen toiminta, luontolähtöinen toiminta, puutarhatoiminta ja maatilan hyödyntäminen eri tavoin toiminnassa. (”Green Care Finland”.)

Green Care – toiminnan hyödyt

Eläimet edistävät tutkitusti ihmisten hyvinvointia. On todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada ihmisessä aikaan rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea, eläimen tarjoama läheisyys on aina saatavilla ja siihen voi aina turvautua. Ihmisen hyvinvointia tukee myös eläimen tuoma rytmitys päivään, koska perustarpeet kuten ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin. (”Green Care Finland”.)

Sanotaan, että ”lammas maadoittaa”.

Eläin hyväksyy sinut juuri sellaisena kuin olet, se ei tuomitse eikä se välitä ulkonäöllisistä seikoista, ei iästä eikä mistään erityispiirteistä. Siltä voi saada huomiota ja ystävyyttä, jos sitä on halukas vastaanottamaan. Eläinten kanssa voi kommunikoida monin eri tavoin, sanoja ei välttämättä tarvita vaan kehon kieli on tärkeämpää, se on usein myös aidompaa, suorempaa ja rehellisempää. Tällaisia luottamuksellisia suhteita voi luoda eläinten kanssa ja mahdollisesti ammentaa niistä myös muihin kontakteihin. (”Green Care Finland”.)

Usein ihmiselle on helpompaa myös puhua erilaisista asioista, kun eläin on läsnä, esimerkiksi keskustelun aikana voi huomion kohdistaa eläimeen. Meidän eläimet ovat tottuneet läheisyyteen sekä rakkauteen ja suurin osa nauttiikin siitä suunnattomasti.

Tilallamme toiminta painottuu ryhmämuotoisuuteen, mutta aina on sijaa kohdata kaikki yksilöllisesti. Tilan toiminta on sellaista, että aina voi oppia uutta ja on mahdollisuus haastaa itseään, unohtamatta sitä tärkeintä eli onnellisuuden kokemuksia päivissä.

Green Care -toiminta meillä

Päivät aloitetaan yhteisellä hetkellä, jonka jälkeen suunnitellaan päivää ja jaetaan tehtäviä.

Erican eläimet & elämykset Oy on rekisteröity yksityisten sosiaalipalveluiden tarjoajaksi Soitella. Lisäksi yritys on talletettu Aluehallintoviraston Valveriin. Olemme Green Care Finland ry:n jäseniä.

Tilalla toimivat ohjaajina Erica ja Jarmo (lisää tietoa osiossa: ”Yrittäjät ja ympäristö”).

Tilallamme on mahdollista tehdä töitä monipuolisesti, kuten;

  • eri eläinten ruokkimista ja hoitamista
  • tilojen puhtaanapitoa
  • kasvimaan ja puutarhan hoitoa
  • piha-alueista huolehtimista sään mukaisesti (lumityöt, haravointi, nurmikon leikkuu)
  • erilaisia kunnostus – ja maalauspuuhia
  • polttopuiden tekoa
  • erilaisia retkiä luontoon
  • leipomista, ruoanlaittoa, askartelua ym

Päiväkahvit voidaan nauttia eläinten kanssa nuotiolla.

Työtä ei koskaan tehdä urakalla vaan nimenomaan eläimistä, luonnosta ja yhteisöstä nautiskellen. Eli ei missään nimessä vakavaa puurtamista vaan hyvin usein myös jaettuja ilon ja naurun hetkiä.